تاریخ : 05 تیر 1 11:57

کرونا

04تیر
نکات و مصوبات جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا؛

الزامی به استفاده از ماسک در فضای باز نیست

صبح امروز جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار شد.

04تیر
به دنبال بروز موج جدید کرونا در اروپا و آمریکا پاسخ داده شد؛

آیا مجددا گرفتار شیوع موج جدیدی از کووید ۱۹ می شویم؟

28خرداد
تأثیر همه گیری کرونا بر مشکلات زنان

تأثیر همه گیری کرونا بر مشکلات زنان