تاریخ : 15 مهر 1 05:45

اخبار ویژه

10مهر
مسئول کنترل کیفیت مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی قزوین خبر داد

ثبت بیش از یک هزار و ۲۰۰ حادثه سقوط از ارتفاع در استان قزوین

مهدی افتخاری گفت: هزار و ۲۷۱ حادثه سقوط از ارتفاع در استان ثبت شده است .